Kontakty

Mgr. Michal Šebeňa, PhD.

Úsek prorektora pre kvalitu, Oddelenie kvality,
odborný referent
+421 2 9010 9972
NB 114

Mag. Magdaléna Šebová, M. A.

Úsek prorektora pre kvalitu, Oddelenie kvality,
odborný referent
+421 2 9010 2031