Oddelenie hotelového ubytovania Družba (OHUD)

Iveta Minarovičová

Úsek pre študentské domovy, Odd.hotel. ubytovania a služieb Družba,
vedúci oddelenia

Radovan Petrovič

Úsek pre študentské domovy, Odd.hotel. ubytovania a služieb Družba,
referent hotelového ubytovania a služieb

Ladislav Sípos

Úsek pre študentské domovy, Odd.hotel. ubytovania a služieb Družba,
referent hotelového ubytovania a služieb