Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba (OHUSD)

Iveta Minarovičová

Úsek pre študentské domovy, Odd.hotel. ubytovania a služieb Družba,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.

Radovan Petrovič

Úsek pre študentské domovy, Odd.hotel. ubytovania a služieb Družba,
referent v administratíve, i. n.