Oddelenie energetiky a revízií Mlyny (OERM)

Dušan Požgay

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.

Peter Buchel

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Dušan Čadan

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Oliver Chmelik

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Štefan Krchňák

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Rudolf Macháč

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny,
technik organizácie prevádzky výpočtovej

Tibor Marczel

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Referát tepelného hospodárstva Mlyny (RTHM)

Jozef Fajkoš

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny, Referát tepelného hospodárstva Mlyny,
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc

Vladimír Grék

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny, Referát tepelného hospodárstva Mlyny,
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc

Ľubomír Herák

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny, Referát tepelného hospodárstva Mlyny,
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc

Michal Hricko

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny, Referát tepelného hospodárstva Mlyny,
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc

Milan Radimák

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny, Referát tepelného hospodárstva Mlyny,
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc

Roman Talacko

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny, Referát tepelného hospodárstva Mlyny,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.