Oddelenie energetiky a revízií Družba (OERD)

Oddelenie energetiky a revízií Družba (OERD)

Iveta Andódiová

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
administratívny zamestnanec, i. n.

Peter Bergendi

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
Zamestnanec

Pavel Kulla

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
Zamestnanec

Iveta Lantajová

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
administratívny zamestnanec, i. n.

Emil Lovecký

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
Zamestnanec

Denis Miško

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
Zamestnanec

Miroslav Sojka

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
Zamestnanec