Oddelenie energetiky a revízií Družba (OERD)

Oddelenie energetiky a revízií Družba (OERD)

Peter Bergendi

Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
kurič v plynovej kotolni

Pavel Kulla

Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
kurič v plynovej kotolni

Emil Lovecký

Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
kurič v plynovej kotolni

Denis Miško

Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
kurič v plynovej kotolni

Miroslav Sojka

Technický odbor Družba, Oddelenie energetiky a revízií Družba,
kurič v plynovej kotolni