Zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb 2018

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb pre UK v Bratislave

Číslo zmluvy: RD/2018/2181/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000243

Doba platnosti: od 15.11.2018 do 14.11.2022

Celkový objem zákazky: 2 000 000 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ:  Millennium Travel, s.r.o., Bezručova 1, 811 09 Bratislava

Kontaktné osoby:

Jana Pavlasová, 0903 234 517, janamillenniumtravel.sk

Peter Vlašič, 0903 234 516, vlasicmillenniumtravel.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ: Nie
  2. Cenová ponuka: Príloha č. 1 Rámcovej dohody
  3. Lehota splatnosti: 30 dní