Upratovacie služby 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Upratovacie služby

Číslo zmluvy: RD/2021/2478/XIV/VMĽŠ/OOZ, v SAPe ZRZ 4700000326

Doba platnosti: od 11.11.2021 do 10.11.2024

Celkový objem zákazky:  2 585 434,29 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ:  Juniper, s.r.o., Saratovská 6E, 841 02 Bratislava

Kontaktná osoba:

Vladimír Porubský

Tel.: 0948 740 047

E - mail: info@junipersro.sk

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Špecifikácia zmluvnej ceny: Príloha č. 6 Rámcovej dohody
  3. Lehota splatnosti: 30 dní