Tlačiarenské služby

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tlačiarenské služby 2022

Číslo zmluvy: RD/2022/3246/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000383

Doba platnosti: od 15.12.2022 do 15.12.2023

Celkový objem zákazky: 128 007,15 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: DOLIS GOEN, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Peter Priechodský, Account Manager

E-mail: infodolisgoen.sk, peter.priechodsky@dolisgoen.sk 

Kontakt: 0915 972 192, 0911 118 838

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní