Tlačiarenské služby a grafické služby

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tlačiarenské a grafické služby 2024-25

Číslo zmluvy: RD/2024/412/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000487

Doba platnosti: od 07.03.2024 do 06.03.2026

Celkový objem zákazky: 420 150,28 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: BELLIFER s. r. o., Krátka 160/7, 905 01 Senica

Kontaktná osoba: Peter Priechodský

E-mail: objednavky@bellifer.sk

Kontakt: 0911 118 838

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 10 000,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní