Tlačiarenské a grafické služby - 2022

Tlačiarenské a grafické služby

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Tlačiarenské a grafické služby pre UK

Číslo zmluvy: RD/2022/814/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000340

Doba platnosti: od 20.04.2022 do 19.04.2023

Celkový objem zákazky: 71 219,76 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: DOLIS GOEN, s. r. o.

                                    Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Peter Priechodský, Account Manager

email: infodolisgoen.sk, peter.priechodsky@dolisgoen.sk 

kontakt: 0915 972 192, 0911 118 838

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní