Stravovacie poukážky - 2022

Stravovacie poukážky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Zabezpečenie stravovania zamestnancov

Číslo zmluvy: RD/2022/759/III/RUK/OCOZ,  v SAPe ZRZ 4700000337

Doba platnosti: od 12.04.2022 do 11.04.2024

Celkový objem zákazky:  1 694 040,00  EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.

                                    Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Babál

tel: 02/32 55 35 45

info@up-dejenuer.sk

Úplné znenie zmluvy 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní