Stravovacie poukážky - 2020

Stravovacie poukážky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služby

Predmet zmluvy: Zabezpečenie stravovania zamestnancov

Číslo zmluvy: RD/2020/730/III/RUK/OCOZ,  v SAPe ZRZ 4700000322

Doba platnosti: od 12.04.2020 do 11.04.2022

Celkový objem zákazky:  4 200 000  EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.

                                    Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Babál

tel: 02/32 55 35 45

info@up-dejenuer.sk

Úplné znenie zmluvy 

Dodatok č. 1

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30dní