Sterilizátory vzduchu

Sterilizátory vzduchu - germicídne žiariče

Názov zmluvy: Rámcová dohoda 

Predmet zmluvy: Sterilizátory vzduchu - germicídne žiariče

Číslo zmluvy: RD/2020/2103/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000296

Doba platnosti: od 20.10.2020 do 19.10.2021

Celkový objem zákazky: 33 290 Eur

Víťaz VO/dodávateľ: WILDE HORSE s. r. o.

                                       Zaježová 98, 962 63 Pliešovce

 

Kontaktná osoba: MVDr. Michaela Dvorenková

                                  Tel.: 0948 528 929

                                  E-mail: medico@interieryadizajn.sk 


Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní