Služby interiérového architekta

Služby interiérového architekta

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová zmluva

Predmet zmluvy: Služby interiérového architekta

Číslo zmluvy: RD/2022/576/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000341

Doba platnosti: od 25.03.2022 do 24.03.2023

Celkový objem zákazky:  59 250,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: JT Architect, s.r.o.

                                    Tomanova 70, 831 07 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. arch. Jaroslav Tkáč

Tel: 0910 606 775

email: jaryno@gmail.com

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní.