Servis a oprava osobných motorových vozidiel

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Servis a oprava osobných motorových vozidiel

Číslo zmluvy: RD/2022/2750/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000371

Doba platnosti: od 08.11.2022 do 07.11.2023

Celkový objem zákazky: 53 070,00 Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Hilka s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava

 

Kontaktné osoby:

Prijímací technici, mechanické práce (7:30-17:00)

tel. +421 2 4488 4408, email: autoservishilka.sk

Tomáš Sajan, mob. +421 917 706 854, email: tomas.sajanhilka.sk

Lukáš Hucík, mob. +421 901 774 004, email: lukas.hucikhilka.sk

Martin Hilka, vedúci prevádzky, mob. +421 905 929 681, email:

martin.hilkahilka.sk

 

Poistné udalosti, klampiarska a lakovnícka dielňa (7:30-17:00)

Zuzana Šalamonová, mob. +421 917 687 296, email:

zuzana.salamonovahilka.sk

Martin Svrčok, mob. +421 905 849 052, email: puhilka.sk

 

VIP klient servis (24/7)

Ing. Branislav Liška, mob. +421 905 730 445, email: branislav.liskahilka.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Cenová ponuka: Príloha č.1 zmluvy
  3. Lehota splatnosti: 30 dní