Servis a oprava osobných motorových vozidiel 2024

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Servis a oprava osobných motorových vozidiel 

Číslo zmluvy: RD/2023/2799/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000461

Doba platnosti: od 17.11.2023 do 17.11.2024

Celkový objem zákazky: 56 384,00 Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava

 

Kontaktné osoby:

Prijímací technici, autoservis a pneuservis (7:30-17:00)

tel.: +421 2 4488 4408, email: autoservishilka.sk

Tomáš Sajan, mob.: +421 917 706 854, email: tomas.sajanhilka.sk

Denis Bak, mob.: +421 901 774 004, email: denis.bakhilka.sk 

Martin Hilka, vedúci prevádzky, mob.: +421 905 929 681, email:

martin.hilkahilka.sk

Peter Hornáček, mob.:+421915 731 113, email: peter.hornacekhilka.sk 

 

Poistné udalosti, klampiarska a lakovnícka dielňa (7:30-17:00)

Zuzana Šalamonová, mob.: +421 917 687 296, email:

zuzana.salamonovahilka.sk

Martin Svrčok, technik, mob.: +421 905 849 052, email: puhilka.sk

 

VIP klient servis (24/7), obchod, marketing a servis motocyklov

Ing. Branislav Liška, mob.: +421 905 730 445, email: branislav.liskahilka.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Cenová ponuka: Príloha č.1 zmluvy
  3. Lehota splatnosti faktúr: 30 dní