Sanitárne výrobky - 2017

Sanitárne výrobky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová zmluva

Predmet zmluvy: Sanitárne výrobky

Číslo zmluvy: RD/9/2017/OVO/UK, v SAPe ZRZ 4700000213

Doba platnosti: od 12.04.2017 do 12.04.2021

Celkový objem zákazky:  200 000 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: AQUA - team Slovakia s.r.o.

                                    Neresnícka cesta č.12, 960 01 Zvolen

Kontaktná osoba:

vo veciach zmluvných: Richard Vdoleček, konateľ

vo veciach realizácie zmluvy: Andrea Vdolečková, vedúca predaja a odbytu

kontakt: 045 52 489 89

fax: 045 53 692 00

email:  aquateamaquateam.sk

Úplné znenie zmluvy (na stiahnutie): https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2889938&l=sk

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ:  nie
  2. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  3. Cenová ponuka - príloha č.1
  4. Lehota splatnosti: 30dní