Príležitostné stravovacie služby

Základné informácie

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie príležitostných stravovacích služieb na miestach poskytovania:

1.Chata UK Modra – Piesok, Modra-Piesok 4008, Lokalita A12, 900 01 Modra

2. Prevádzka Eat & Meet, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, AD U - Mlynská dolina.

Príležitostné stravovanie je určené pre menšie skupiny stravníkov, pre ktorých zabezpečuje stravu Univerzita Komenského ako organizátor, resp. zodpovedná organizácia, napr. letné školy a pod.

Názov zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služieb

Predmet zmluvy: Príležitostné stravovacie služby

Číslo zmluvy: 

1. RD/2023/1728/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000429

2. RD/2023/2114/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000437

Doba platnosti:

1. od 22.7.2023 do 22.7.2024

2. od 13.9.2023 do 13.9.2024

Celkový objem zákazky:

1. 13. 800,- Eur bez DPH

2.   9. 833, 20 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: 

1. Bevanda s.r.o.

Kubačova 23

831 06 Bratislava Rača 

Kontaktná osoba: p. Odrobina, Alena Augustinovičová

Telefónne číslo: +421 903 221 866, +421 918 879 146

E - mail: raciansky.dvorbevanda.sk 

Úplné znenie zmluvy

 

 2. ROXY CATERING s.r.o

Bajkalská 29/E

821 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing- Terézia Huráková

Telefónne číslo: +421 910 928 785

E - mail: tereza@roxycatering.sk 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti faktúr: 30 dní