Prevádzka ústredne pre VoIP telefóniu 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Prevádzka ústredne pre VoIP telefóniu 

Číslo zmluvy: Z/2020/2793/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000303

Doba platnosti: od 23.12.2020 do 22.12.2022

Celkový objem zákazky: 69 900 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: VM telecom, s.r.o., Panenská 8, 81103 Bratislava 1

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Simon Hauf

Telefónne číslo: 02/20282028

E-mail: obchodviptel.sk

Kontaktná osoba vo veciach realizácie zmluvy: Jaroslava Gábrišová

Telefónne číslo: 02/20282028

E-mail: obchodviptel.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Ak budete chcieť čerpať zo zmluvy, prosím najskôr kontaktujte riaditeľa CIT UK

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní