Prekladateľské a tlmočnícke služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby - 2022

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Prekladateľské a tlmočnícke služby

Číslo zmluvy: RD/2022/1455/III/RUK/OCOZ_RUK, v SAPe ZRZ 4700000350

Doba platnosti: od 25.06.2022 do 25.06.2024

Celkový objem zákazky: 69 531,90 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  LEXMAN EU, s.r.o.

                                     Vajnorská 100/B

                                     831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: 

Martin Cetkovský, konateľ

kontakt: 02/455 280 41

email: bratislava@lexman.sk

 

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
  2. Lehota splatnosti: 30dní