Prehliadky, údržba a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda na poskytovanie služieb

Predmet zmluvy: Prehliadky, údržba a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení

Číslo zmluvy: RD/2024/1198/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe 4700000517

Doba platnosti: od 11.06.2024 do 11.06.2026

Celkový objem zákazky: 127 240,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Servis elektro-zdvíhacie zariadenie s.r.o.

                                    Na bielenisku 2682/4, 902 01 Pezinok

Kontaktná osoba: Ing. Michal Baďura-konateľ

kontakt: 033/64 011 87, 0905 405 657

email: badura@elektrovytahy.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady poskytovania služby

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní