Prehliadka, údržba a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení

Prehliadka, údržba a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda na poskytovanie služieb

Predmet zmluvy: Prehliadka, údržba a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení

Číslo zmluvy: RD/2022/1285/III/RUK/OCOZ, v SAPe 4700000349

Doba platnosti: od 10.06.2022 do 10.06.2024

Celkový objem zákazky: 149 650,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Servis elektro-zdvíhacie zariadenie s.r.o.

                                    Na bielenisku 2682/4, 902 01 Pezinok

Kontaktná osoba: Ing. Michal Baďura-konateľ

kontakt: 033/64 011 87, 0905 405 657

email: badura@elektrovytahy.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní