Právne poradenstvo - 2021

Právne poradenstvo - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Predmet zmluvy: Právne služby

Číslo zmluvy: Z/2021/1081/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000315

Doba účinnosti: 15. 6. 2021 - 15. 6. 2024

Celkový objem zákazky: 100 000,00 Eur bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služby: SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava


Kontaktná osoba: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

E - mail: sedlacko@sedlacko.sk

Úplné znenie zmluvy

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,00 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní