Pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení 2024-2025

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Pozáručný servis klimatizačných  a vzduchotechnických zariadení 2024-2025

Číslo zmluvy: RD/2023/2744/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000456

Doba platnosti: 11.11.2023 do 11.11.2025

Celkový objem zákazky: 128 100,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: 

Teachteam, s.r.o

Tomášiková 17

821 09 Bratislava

 

Kontaktná osoba: Igor Masár, vedúci servisu a reklamácií

Kontakt: +421914 323 077

E-mail: sekretariattechteam.sk masartechteam.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 10 000 EUR bez DPH.

2. Lehota splatnosti: 30 dní