Posteľná bielizeň

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Posteľná bielizeň

Číslo zmluvy: Z202122169_Z,  v SAPe ZRZ 4700000

Doba platnosti: od 27.11.2021 do 26.11.2022

Celkový objem zákazky: 58 000,00  Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  BYTOVÝ TEXTIL Škodák a. s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika

Kontaktné osoby:

Ivana Kozůbková - posielanie objednávok

Telefónne číslo: 00420 547 385 395

E-mail: odbyt@skodak.com

 

Milan Petřík - požiadavky technického charakteru, konzultácie

Telefónne číslo: 00420 737 554 300

 

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní