Posteľná bielizeň

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Posteľná bielizeň

Číslo zmluvy: Z202024967_Z,  v SAPe ZRZ 4700000297

Doba platnosti: od 13.10.2020 do 12.10.2021

Celkový objem zákazky: 52 500,00  Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  KORAKO plus, s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partizánske

Kontaktná osoba: Rudolf Kováčik

Telefónne číslo: 0915 977 179

E-mail: korakoplus@gmail.com

Úplné znenie zmluvy 

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní