Poistenie - cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda 

Predmet zmluvy: Cestovné poistenie

Číslo zmluvy: RD/2020/2141/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000324

Doba platnosti: od 22.10.2020 do 18.09.2024

Celkový objem zákazky: 9 000 Eur

Víťaz VO/dodávateľ: Colonnade Insurance S.A.

                                    pobočka poisťovne z iného členského štátu

                                    Modavská cesta 8 B, 042 01 Košice

 

Kontaktné osoby pre správu poistnej zmluvy a likvidáciu poistných udalostí (Respect Slovakia s.r.o., samostatný finančný agent):

Správa poistenia (zmeny poistných zmlúv, nové čiatkové zlmuvy):

Ing. Gabriela Šamuová 

Tel.: 0905 984 133

E-mail: samuova@respect-slovakia.sk 


Asistencia pri likvidácii poistných udalostí v rámci cestovného poistenia: 

Ing. Dagmar Rovňáková

likvidátor poistných udalostí

Tel.: 0915 895 320

E-mail: rovnakova@respect-slovakia.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Cestovné poistenie je možné z rámcovej zmluvy čerpať na základe uzatvorenej čiastkovej zmluvy, ktorú budú uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.