Pohonné hmoty - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Bezhotovostný nákup pohonných hmôt

Číslo zmluvy: RD/2021/756/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000309

Doba platnosti: od 01.05.2021 do 30.04.2022

Celkový objem zákazky: 68 545,00 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Monika Arpášová

Telefónne číslo: 0914 775 374

E - mail: monika.arpasova@slovnaft.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

Lehota splatnosti: 30 dní