Papier

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Papier

Číslo zmluvy: RD/2024/459/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000490

Doba platnosti: od 13.03.2024 do 13.09.2024

Celkový objem zákazky: 29 970,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Kontaktná osoba: Karol Tóth

Kontakt: +421 917 164 762

E - mail: karol.tothtsv.sk

 

Úplne znenie zmluvy

 

 

Ďalšie informácie

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E !!! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie kancelárskeho papiera zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu.