Papier - 2020

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Papier

Číslo zmluvy: Z202031494_Z, v SAPe ZRZ 4700000300

Doba platnosti: od 03.12.2020 do 03.06.2022

Celkový objem zákazky: 127 990,00 EUR bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 98401 Lučenec

Kontakt: 0917 443 163

E - mail: eks@tsvpapier.sk

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Dodatok č. 1

Ďalšie informácie

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní