Oprava a údržba osobných motorových vozidiel 2019

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Oprava a údržba osobných motorových vozidiel

Číslo zmluvy: RD/2019/2413/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000269

Doba platnosti: od 30.10.2019 do 30.10.2022

Celkový objem zákazky: 69 900,00 Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ:  Hilka s.r.o., Vajnorská 173, 831 04 Bratislava

Kontaktné osoby:

Stanislav Hilka - konateľ

Martin Hilka - konateľ

Kontakt:  02/44 88 44 08

E - mail: autoservishilka.sk

Úplné znenie zmluvy

Dodatok č. 1

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Cenová ponuka: Príloha č.1 zmluvy
  3. Lehota splatnosti: 30 dní