OOPP

OOPP

Základné informácie

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Číslo zmluvy: Z20221228_Z, v SAPe ZRZ 4700000334

Doba platnosti: od 07.03.2022 do 07.09.2022

Celkový objem zákazky: 136 000,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  a-max oopp,  s.r.o.

                                    Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava

Kontaktná osoba:  Silvia Radčenko, Andrej Šubert

Kontakt: +421 905 375 196, +421 918 496 273

Email: oopp@a-max.sk

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v Bratislave, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR.

2. Lehota splatnosti: 30 dní.