OOPP

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Osobné ochranné pracovné prostriedky 

Číslo zmluvy: RD/2023/3155/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000472

Doba platnosti: od 21.12.2023 do 21.12.2024

Celkový objem zákazky:  78 991,40 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: 

NILTEX, s.r.o.

Košútska 72

925 21 Sládkovičovo

Kontaktná osoba:  Ing. Rastislav Lindák

Kontakt: +421918 474 540

Email: niltex@niltex.sk

Úplne znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v Bratislave, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.

2. Lehota splatnosti: 30 dní.