OOPP

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Osobné ochranné pracovné prostriedky 

Číslo zmluvy: RD/2023/1180/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000418

Doba platnosti: od 26.05.2023 do 26.05.2024

Celkový objem zákazky:  48 265,19 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: 

CERVA Slovensko, s.r.o.

Diaľničná cesta 10C

903 01 Senec

Kontaktná osoba:  Ján Šimko

Kontakt: +421911 238 902

Email: jan.simko@cerva.com

Úplne znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v Bratislave, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.

2. Lehota splatnosti: 30 dní.