OOPP

OOPP

Základné informácie

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Osobné ochranné pracovné prostriedky

Číslo zmluvy: Z20218647_Z, v SAPe ZRZ 4700000311

Doba platnosti: od 07.05.2021 do 07.11.2021

Celkový objem zákazky: 77 998,80 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  R.M.L. TRENČÍN,  s.r.o.

                                   Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín

Kontaktná osoba:  Rastislav Hájek

Kontakt: +421 32 7444029 327444029

Email: rhajek@rml.sk

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v Bratislave, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR.

2. Lehota splatnosti: 30 dní.