OOPP - COVID 19

OOPP - COVID 19

Základné informácie

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Predmet zmluvy: Osobné ochranné pracovné prostriedky - COVID 19

Číslo zmluvy: Z20214652_Z, SAP-e ZRZ 4700000307

Doba platnosti: od 18.03.2021 do 18.03.2022

Celkový objem zákazky: 80 944,00 EUR bez DPH

Dodávateľ: NILTEX s.r.o.

                   Košútska 72, 925 21 Sládkovičovo

Kontaktná osoba: Rastislav Lindák

Tel.: 0918 474 540

E-mail: niltex@niltex.sk

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v Bratislave, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR.

2. Lehota splatnosti: 30 dní.

 • Lehota splatnosti: 30 dní
  <output></output>
 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
 • Lehota splatnosti: 30 dní
  <output></output>
 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
 • Lehota splatnosti: 30 dní

</output>

<output>

 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
 • Lehota splatnosti: 30 dní

</output>

<output>

 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
 • Lehota splatnosti: 30 dní
  <output></output>
 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
 • Lehota splatnosti: 30 dní
  <output></output>
 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
 • Lehota splatnosti: 30 dní
  <output></output>
 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
 • Lehota splatnosti: 30 dní

</output>

<output>

 • Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
 • Lehota splatnosti: 30 dní

</output>