OOPP a OOPP covidove

Osobné ochranné pracovné prostriedky a osobné ochranné pracovné prostriedky - Covid

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Osobné ochranné pracovné prostriedky a osobné ochranné pracovné prostriedky - Covid

Číslo zmluvy: Z202214233_Z, v SAPe ZRZ 4700000379

Doba platnosti: od 24.11.2022 do 24.05.2023

Celkový objem zákazky: 41 887 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: 

KORAKO plus, s.r.o.

Bielická 369

95 804 Partizánske

Kontaktná osoba:  Jana Escherová

Kontakt: +421915 977 188

Email: korakoplusgmail.com

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v Bratislave, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR.

2. Lehota splatnosti: 30 dní.