Odvoz stavebného a objemného odpadu - 2023

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Odvoz stavebného a objemného odpadu - 2023

Číslo zmluvy: RD/2023/803/III/RUK/OCOZ,  v SAP-e 4700000407

Doba platnosti: od 14. 04. 2023 do 14. 10. 2024

Celkový objem zákazky: 87 810,00  EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: P+K s. r. o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Ľuboš Klamo

Telefónne číslo: +421 903 463 282

E - mail: klamo@p-k.sk

Úplné znenie zmluvy

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní