Odvoz stavebného a objemného odpadu - 2020

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Odvoz stavebného a objemného odpadu 

Číslo zmluvy: RD/2020/638/III/RUK/OCOZ,  v SAP-e 4700000282  

Doba platnosti: od 20. 3. 2020 do 20. 3. 2022

Celkový objem zákazky: 57 757,00  EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: P+K s. r. o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava


Kontaktná osoba: Ľuboš Klamo

Telefónne číslo: +421 903 463 282

E - mail: klamo@p-k.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ: Nie
  2. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  3. Lehota splatnosti: 30 dní