Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu - 2018

Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2018

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Číslo zmluvy: RD/2018/1029/III/RUK/OVO,  v SAPe ZRZ 4700000252

Doba platnosti: od 18.06.2018 do 18.06.2022

Celkový objem zákazky: 400 000  EUR bez DPH

Dodávateľ:  PUERTA s. r. o.

                    Na Kracinách 2, Marianka                                    

Kontaktná osoba:

Tomáš Bene, konateľ spoločnosti

tel: 0902 963 606

email: bene@a-s.sk

Úplné znenie zmluvy (na stiahnutie): https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3507321&l=sk

 

POZOR ZMENA:

Zmena dodávateľa z dôvodu právneho nástupníctva zo spoločnosti TRÓN SLOVAKIA s.r.o. na spoločnosťou PUERTA s. r. o.

Úplné znenie dodatku: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3895774&l=sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ:  nie
  2. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  3. Príloha č.1 - cenová ponuka
  4. Lehota splatnosti: 30dní