Odvoz a nakladanie s nebezpečným odpadom

Odvoz a nakladanie s nebezpečným odpadom 2022

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Odvoz a nakladanie s nebezpečným odpadom

Číslo zmluvy: RD/2022/910/III/RUK/OCOZ,  v SAPe ZRZ 4700000343

Doba platnosti: od 03.05.2022 do 03.05.2023

Celkový objem zákazky: 92 683,60  EUR bez DPH

Dodávateľ:  PUERTA s. r. o.

                    Miletičova 5B, 821 08 Bratislava                                     

Kontaktná osoba: Mgr. Dana Csaplárová

e-mail: dana.csaplarova@puerta.sk   

tel.: 0911 189 142

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní