Odvoz a nakladanie s nebezpečným odpadom 2023

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy:  Odvoz a nakladanie s nebezpečným odpadom 2023

Číslo zmluvy: RD/2022/3336/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000388

Doba platnosti: od 22.12.2022 do 22.12.2023

Celkový objem zákazky: 41 010, 50 Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: SLOVbiz s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Natália Nguyenová

Emailinfoslovbiz.sk

Kontakt: +421905 547 167

Úplné znenie zmluvy 

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní