Obalový materiál na archívne účely

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Dodávanie obalov na archívne účely (dlhodobá archivácia)

Číslo zmluvy: RD/2020/1420/II/RUK/OCOZ,  v SAPe 4700000290

Doba platnosti: od 30. 7. 2020 do 30. 7. 2022

Celkový objem zákazky: 55 384,07  EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: EMBA Trade, spol. s r. o, J. Fučíka 794/71, 941 01 Bánov


Kontaktná osoba: Tibor Erdélyi

Telefónne číslo: +421 908 798 700 

E - mail: embaemba.shop

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní