Marketingové predmety

Marketingové predmety 2022

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Marketingové predmety a prevádzkovanie e-shopu

Číslo zmluvy: RD/2022/861/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000344

Doba platnosti: od 27.04.2022 do 27.04.2024

Celkový objem zákazky: 585 324,57 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Attack Promotion s.r.o.

                                    Hyacintová 3222/10, 10 600 Praha, Česká republika

Kontaktná osoba: Matej Monozlay

tel.: +420 777 517 178

email: matej.monozlayattackpromotion.cz 

 

Úplné znenie zmluvy

Dodatok č. 1

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní