Marketingové predmety

Marketingové predmety 2022

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Marketingové predmety, zriadenie a prevádzkovanie e shopu 2024-2025

časť 1 - Reklamné predmety, zriadenie a prevádzkovanie e-shopu, 

Číslo zmluvy: RD/2024/1091/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000512

Doba platnosti: od 29.05.2024 do 29.05.2026

Celkový objem zákazky: 274 837, 63 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Attack Promotion s.r.o.

                                    Hyacintová 3222/10, 10 600 Praha, Česká republika

Kontaktná osoba: Matej Monozlay

tel.: +420 777 517 178

email: matej.monozlayattackpromotion.cz  

Úplné znenie zmluvy

 

 

časť 2 - Reprezentatívne textilné predmety, zriadenie a prevádzkovanie e-shopu

Číslo zmluvy: RD/2024/1092/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000513

Doba platnosti: od 29.05.2024 do 29.05.2026

Celkový objem zákazky: 18 183, 65 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Attack Promotion s.r.o.

                                    Hyacintová 3222/10, 10 600 Praha, Česká republika

Kontaktná osoba: Matej Monozlay

tel.: +420 777 517 178

email: matej.monozlayattackpromotion.cz 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 10 000,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní