Marketingové predmety 2020

Marketingové predmety 2020

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Marketingové predmety pre UK v Bratislave

Číslo zmluvy: RD/2020/1600/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000291

Doba platnosti: od 26.08.2020 do 31.12.2021

Celkový objem zákazky: 298 614,10 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  DMC, s.r.o.

                                    J. Murgaša 100, 940 64 Nové Zámky

Kontaktná osoba: Marta Hučíková

kontakt: 0905 566 410


email: hucikovadmc.sro.sk, infodmc.sro.sk 

Úplné znenie zmluvy

Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č. 2 k zmluve

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK v hodnote nad 3 320,- EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní