Kancelársky nábytok - 2017

Kancelársky nábytok

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Kancelársky a školský nábytok pre UK v Bratislave - časť 1 „Kancelársky nábytok“

Číslo zmluvy: RD/18/2017/OVO/UK, v SAPe ZRZ 4700000222

Doba platnosti: od 13.10.2017 do 13.10.2021

Celkový objem zákazky: 3 500 000 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: DREVONA INTERIORS s.r.o.

                                    Výhonská 1, 835 10 Bratislava

Kontaktná osoba: vo veciach zmluvných:              Ing. Kristián Holec-riaditeľ  

                              vo veciach realizácie zmluvy:   Mgr.art. Jana Adamcová

                                                                              Mgr. Lucia Sutárová

kontakt: 0917 523 154, 0918 605 152

email: ad5drevona.sk

email určený na zasielanie objednávok: od5drevona.sk

Úplné znenie zmluvy (na stiahnutie): https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3145093&l=sk

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ:  nie
  2. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  3. Cenová ponuka - príloha č.1
  4. Katalóg kompletného sortimentu - príloha č.3
  5. Lehota splatnosti: 30dní