Internetové pripojenie

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Internetové pripojenie pre komerčné subjekty v sieti UK

Číslo zmluvy: RD/2022/2035/III/RUK/RUK,  v SAPe ZRZ 4700000362

Doba platnosti: od 30.09.2022 do 30.09.2025

Celkový objem zákazky: 25 164,00  Eur bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: SWAN, a.s.

                                  Landererova 12, 811 09 Bratislava 

Kontaktná osoba: Richard Žitňák

Telefónne číslo: 0950 040 367

E-mail: richard.zitnakswan.sk 

 

Úplné znenie zmluvy

 

POZOR ! ! !

Ak budete chcieť čerpať zo zmluvy, prosím najskôr kontaktovať riaditeľa CIT UK

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH. 
  2. Lehota splatnosti: 30 dní