Internetové pripojenie - 2018

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Poskytovanie internetu pre komerčné firmy v sieti UK

Číslo zmluvy: Z/2018/1491/III/RUK/OCOZ,  v SAPe ZRZ 4700000237

Doba platnosti: od 01.09.2018 do 01.09.2022

Celkový objem zákazky: 44 784  Eur bez DPH


Víťaz VO/dodávateľ: VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. arch. Martina Filipková

Telefónne číslo: 0902 930 090

E-mail: martina.filipkovavnet.eu

Úplné znenie zmluvy

Dodatok č. 1

 

POZOR

Ak budete chcieť čerpať zo zmluvy, prosím najskôr kontaktovať Mgr. Petra Kopáča, riaditeľa CIT UK

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Cenová ponuka: Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb
  3. Lehota splatnosti: 30 dní