Hygienické a čistiace prostriedky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Hygienické a čistiace prostriedky

Číslo zmluvy: RD/2023/1450/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000422

Doba platnosti: od 22.06.2023 do 22.12.2023

Celkový objem zákazky: 49 844,79 EUR bez DPH

Dodávateľ: KORAKO plus, s.r.o.

                 Bielická 369, 958 04 Partizánske

Kontaktná osoba: Ing. Jana Escherová

Telefónne číslo: +421915 977 188

E - mail: objednavkykorako.sk  

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu