Hygienické a čistiace prostriedky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Hygienické a čistiace prostriedky

Číslo zmluvy: RD/2023/720/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000404

Doba platnosti: od 04.04.2023 do 04.07.2023

Celkový objem zákazky: 22 384,52 EUR bez DPH

Dodávateľ: PhDr. Gabriela Spišáková- Majster Papier 

                   Wolkrova 1135/5, 851 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Petra Spišáková

Telefónne číslo: +421903 401 547

E - mail: infomajsterpapier.eu 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu