Hygienické a čistiace prostriedky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Hygienické a čistiace prostriedky

Číslo zmluvy: RD/2023/2972/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000464

Doba platnosti: od 06.12.2023 do 06.06.2024

Celkový objem zákazky: 51249, 89 Eur bez DPH

Dodávateľ: Trend Hygiena, s.r.o.

                   Višňová  463/23, 930 12 Ohrady

Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Gergely

Telefónne číslo: +421911 761 763

E - mail: infotrendhygiena.sk

ondrej.gergelytrendhygiena.sk 

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu