Hygienické a čistiace prostriedky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Hygienické a čistiace prostriedky

Číslo zmluvy: RD/2022/2097/XIV/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000357

Doba platnosti: od 10.09.2022 do 10.03.2023

Celkový objem zákazky: 118 904,90 EUR bez DPH

Dodávateľ:  Trend Hygiena, s. r. o.,  Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady

Kontaktná osoba: Roland Bugár

Telefónne číslo: 0911 255 115

E - mail: info@trendhygiena.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E ! ! ! V prípade, že niektorá z Vami požadovaných položiek sa nenachádza v rámcovej dohode, je možné požadované položky obstarať cez dynamický nákupný systém, ktorý je na obstarávanie hygienických a čistiacich prostriedkov zriadený.
  4. Bližšie informácie o DNS sú dostupné tu