Hygienické a čistiace prostriedky

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Hygienické a čistiace prostriedky

Číslo zmluvy: Z20221059_Z, v SAPe ZRZ 4700000335

Doba platnosti: od 03.03.2022 do 03.09.2022

Celkový objem zákazky: 68 857,00 EUR bez DPH

Dodávateľ:  Trend Hygiena, s. r. o.,  Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady

Kontaktná osoba: Roland Bugár

Telefónne číslo: 0911 255 115

E - mail: info@trendhygiena.sk

Úplné znenie zmluvy

Cenová ponuka

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní
  3. U P O Z O R N E N I E ! ! ! Z dôvodu aktuálnej situácie na trhu spôsobenej mimoriadnou situáciou (pretrvávajúce následky pandémie COVID-19, vojnový konflikt) môže dôjsť k redukcii položiek rozpočtu z dôvodu ich nedostupnosti na trhu.