Elektroinštalačný materiál - 2017

Elektroinštalačný materiál

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová zmluva

Predmet zmluvy: Elektroinštalačný materiál

Číslo zmluvy: RD/17/2017/OVO/UK, v SAPe ZRZ 4700000218

Doba platnosti: od 19.07.2017 do 19.07.2021

Celkový objem zákazky:  550 000 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ: HI-TECH ELEKTRO s.r.o.

                                    Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda

Kontaktná osoba:

Richard Czinege

kontakt: 0905 357 439

email:  czingerichard@hi-techelektro.sk

Úplné znenie zmluvy (na stiahnutie): https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3024528&l=sk

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. VO sa týka projektov EÚ:  nie
  2. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  3. Cenová ponuka - príloha č.1
  4. Lehota splatnosti: 30dní