Dodávka a distribúcia elektriny - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028–02

Predmet zmluvy: Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie

Číslo zmluvy: RD/2020/2647/II/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000302

Doba platnosti: od 01.01.2021 do 31.12.2021

Celkový objem zákazky: 1 019 641,26 Eur bez DPH


Dodávateľ:  ZSE Energia a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Holka

Telefónne číslo: +421 905 898 328

E - mail: miroslav.holka@zse-energia.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

Lehota splatnosti: 30 dní