Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby

Číslo zmluvy: Z/2024/64/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000477

Doba platnosti: od 16. 01. 2024 do 16. 01. 2025

Celkový objem zákazky: 69 825,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Asanačná s.r.o.

                                    Záhumenská 49, 900 31 Stupava

Kontaktná osoba: Anna Tomkovičová, Miroslav Tomkovič

Telefónne číslo: +421 902 900 800, +421 902 900 801

E - mail: info@asanacna.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní