BOZP a OPP

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb BOZP a OPP

Číslo zmluvy: Z/2022/1567/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000354

Doba platnosti: od 08. 07. 2022 do 07. 07. 2023

Celkový objem zákazky: 61 440,00 Eur bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služby: Mgr. Michal Stegena, Brančská 9, 851 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Stegena

Telefónne číslo: 0904 993 600

E - mail: michalstegenagmail.com

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní