BOZP a OPP - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb BOZP a OPP

Číslo zmluvy: Z/2021/1096/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000314

Doba platnosti: od 17. 6. 2021 do 16. 6. 2022

Celkový objem zákazky: 30 960,00 Eur bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služby: Mgr. Michal Stegena, Brančská 9, 851 01 Bratislava


Kontaktná osoba: Mgr. Michal Stegena

Telefónne číslo: 0904 993 600

E - mail: michalstegenagmail.com

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní