DNS Letenky

DNS na nákup leteniek

DNS na nákup leteniek a služieb s tým súvisiacich

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať letenky a služby s tým súvisiace.

V prípade potreby nákupu leteniek a služieb s tým súvisiacich je potrebné zaslať Požiadavku na realizáciu VO cez DNS (príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_08.pdf, editovateľné prílohy) elektronicky v editovateľnej podobe nepodpísané a v zoskenovanej podobe s podpismi na e-mail dns.letenky@uniba.sk.

V rámci predkladania ponúk v jednotlivých zákazkách v dynamickom nákupnom systéme máme možnosť využívať aj skrátené lehoty na predkladanie ponúk, konkrétne tri hodiny.

V súlade s § 1 ods. 13 písm. v) zákona o verejnom obstarávaní je možné objednať letenky priamo od leteckého dopravcu, ak ide o leteckú prepravu osôb poskytovanú priamo leteckým dopravcom v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb.